Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Rådgivning på Villa Sana, Modum Bad

Villa Sana, Modum Bad

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.

Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Avtale med Villa Sana ble inngått i 2008, og utvidet i 2017.

Villa Sana tilbyr dagsrådgivninger på Villa Sana (Modum Bad), i Oslo og i Bergen. Det er også mulighet for telefon- eller videorådgivninger på inntil 2,5 time.

Tannlegen som ønsker rådgivning tar selv kontakt med Villa Sana.
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 eller e-post: villa.sana@modum-bad.no

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Kurstilbud våren 2021:

Uke 23, individualkurs 3 dager (7. - 9. juni)

Et kurstilbud for inntil ni tannleger, med undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om samtale. Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær, ledelse og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge utbrenthet.

Mer informasjon om kursoversikt og søknadsskjema finner du på www.modum-bad.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Sist oppdatert: 8. januar 2021