Rådgivning på Villa Sana, Modum Bad

Villa Sana, Modum Bad

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.

Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Avtale med Villa Sana ble inngått i 2008, og utvidet i 2017.

Villa Sana tilbyr dagsrådgivninger på Villa Sana (Modum Bad) eller på kontoret vårt i Oslo. Rådgivningssamtalen foregår over en dag fra kl 09.00-15.00, ved behov finnes mulighet for overnatting fra kvelden før. Det er også mulighet for telefon- eller videorådgivninger på inntil 2,5 time.

Man kan også be om parrådgivningsdag der tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

NTFs medlemmer tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. Henvendelse kan skje per e-post: villasana@modum-bad.no eller telefon: 32 74 98 83/910 07 419.

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Kurstilbud våren 2024:

Arbeidshelse – tredagerskurs for tannleger
Kurset arrangeres 22. - 24. mai 2024, og har fokus på livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette er et individuelt kurstilbud for ni tannleger og går over tre dager. Kurset inneholder undervisning og tilbud om enkeltsamtale, kombinert med et godt opplevelsesorientert og rekreativt tilbud.

Mer informasjon om kursoversikt og søknadsskjema finner du på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 9. februar 2024