Rådgivning på Villa Sana, Modum Bad

Villa Sana, Modum Bad

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.

Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Avtale med Villa Sana ble inngått i 2008, og utvidet i 2017.

Villa Sana tilbyr dagsrådgivninger på Villa Sana (Modum Bad) eller på kontoret vårt i Oslo. Det er også mulighet for telefon- eller videorådgivninger på inntil 2,5 time.

Tannlegen som ønsker rådgivning tar selv kontakt med Villa Sana.
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 eller e-post: villa.sana@modum-bad.no

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Kurstilbud høsten 2023:

Det er ikke satt opp kurs for høsten 2023

Et kurstilbud for inntil ni tannleger, med undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om samtale. Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær, ledelse og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge utbrenthet.

Mer informasjon om kursoversikt og søknadsskjema finner du på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 4. juli 2023