Rådgivning på Villa Sana, Modum Bad

Villa Sana, Modum Bad

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.

Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Avtale med Villa Sana ble inngått i 2008, og utvidet i 2017.

Villa Sana har to typer tilbud: Rådgivning og kurs (individual- og parkurs). Kurset inneholder undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om samtale.

Under oppholdet på Villa Sana har kursdeltakerne mulighet til å benytte seg av de fleste aktivitetsmulighetene på området til Modum Bad.

Mer informasjon om kursoversikt og søknadsskjema finner du på www.modum-bad.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag.
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 eller e-post: villa.sana@modum-bad.no

Oppdatering per 21. mars

Villa Sana tilbyr rådgivning på opptil 2,5 timer på telefon eller Teams (skypeløsning) hvor fokus kan være kartlegging av nåværende situasjon - jobb og privat, sortering av kortsiktige og langsiktige behov, prioritering av personlige utfordringer og konkrete forslag til tiltak. Fra siste uken i april åpner de også for en-til-en dagsrådgivninger. De er i tillegg være tilgjengelige for kortere støtte- og rådgivningstelefoner.

Tannlegen som ønsker rådgivning tar selv kontakt med Villa Sana.
Henvend deg på mail til VillaSana@modum-bad.no, så tar de kontakt for å avtale tidspunkt.

Sist oppdatert: 21. april 2020