Lønn og tariffpolitikk

Lønn er en godtgjørelse eller inntekt som mottas av en arbeidstaker, også kalt lønnsmottaker. Lønnen består normalt av penger og utbetales av arbeidsgivere som motytelse for en gitt mengde utført arbeid.

Tannleger i ansattforhold mottar i all hovedsak månedslønn.

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn, det er det ikke i tannlegebransjen.

Lønn for tannleger i offentlig sektor fastsettes i lokale, kollektive lønnsforhandlinger og dette er helt i tråd med foreningens lønnspolitikk.

Den norske tannlegeforenings tillitsvalgte gjennomfører lønnsforhandlingene direkte overfor lokal arbeidsgiver i alle tariffområder der NTF har partsrettigheter. Dette innebærer at det ikke avtales konkrete økonomiske rammer sentralt, bare overordnede prinsipper for hvordan de lokale parter skal gjennomføre forhandlingsprosessen. Les mer i menypunktet "Lønnsforhandlinger"

De lokale forhandlingene gjennomføres vanligvis om høsten hvert år. Våre tillitsvalgte gjennomfører et selvstendig lønnsoppgjør for om lag 1550 medlemmer.

De lokale forhandlingene gjennomføres på fritt grunnlag med de lokale forhold og lokale behov som ramme. Les mer i menypunktet "Lønnsforhandlinger"

"Den norske tannlegeforenings tariffpolitikk" vil være NTFs overordnede tariffpolitiske styringsdokument for tariffpolitikken i alle tariffområdene NTF har partsstatus. Selv om lønnsdannelsen i tariffområdene skjer svært ulikt, er den tariffpolitiske målsettingen at den skal gi medlemmene en bedret lønnsutvikling gjennom lokal lønnsdannelse.

Lønnsdannelse uten det tradisjonelle kollektive fordelingselement, men knyttet til individuelle kriterier som gjenspeiler tannlegenes ansvarsfulle og autonome yrkesutøvelse.

Klikk her for å laste ned dokumentet "Den norske tannlegeforenings tariffpolitikk" , 162.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019