Ansatt i offentlig sektor

NTF er en arbeidstakerforening for ansatte tannleger i offentlig sektor.

Det er en sentral oppgave for oss å bistå våre medlemmer i ulike typer konflikter med arbeidsgiver.

Bakgrunnen for konflikten kan være forhold i virksomheten (f. eks. lønnsspørsmål, omorganisering, nedbemanning), eller forhold på arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden (f. eks. samarbeidsproblemer, advarsel, tilrettevisning, drøftingsmøte, forhandlingsmøte eller oppsigelsessaker).

De tillitsvalgte i offentlige etater hvor det er ansatt tannleger (staten, fylkeskommunene og helseforetakene), er NTFs førstelinjetjeneste overfor medlemmer som har behov for bistand.

NTFs advokater bistår både de tillitsvalgte og medlemmer direkte når det anses nødvendig.
Les mer om juridisk bistand og rådgivning her

kvinnelig tannlege ved unit
Sist oppdatert: 3. desember 2019