Ferie - tannlege ansatt i offentlig sektor

Person på fjelltur

Norge ligger på verdenstoppen i antall fridager per år, 25 feriedager (4 uker og 1 dag) og 11 offentlige fridager, og ikke nok med det, 5 ekstra feriedager dersom du arbeider i offentlig sektor (til sammen 5 uker).

Arbeidstakere i offentlige stillinger (stat, kommune, Virke og Spekter) har du krav på å få avviklet ferie i tråd med ferieloven og tariffavtalene på det respektive tariffområde.

Hensynet bak reglene om ferie er at arbeidstaker skal få rekreasjon og hvile. Ferie kan derfor som hovedregel ikke utbetales.

Ferieåret følger kalenderåret og opptjening av feriepenger skjer det forutgående kalenderår.

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettelse senest 2 måneder før ferien tar til.

Du har krav på fire uker og en dag etter ferieloven og tariffavtalen gir i tillegg 5 dager ferie i løpet av ferieåret. Virkedager er hverdager inkludert lørdag, slik at ferien etter tariffavtalene er 5 uker.

Du kan kreve at tre uker legges sammenhengende mellom 1. juni og 30. september.

Les mer om ferie under Arbeidsrett / Ferieloven

Sist oppdatert: 26. oktober 2019