Ansatt i privat sektor

Se undermenyen for mer informasjon om dine rettigheter og forhold rundt arbeidsavtale, ferie og lønn som ansatt tannlege i privat sektor.

Som ansatt i privat sektor kan du motta bistand fra våre medlemsrådgivere. Vi kan for eksempel bistå med spørsmål knyttet til ansettelse, omorganisering, oppsigelse og ferie.

Hvis din arbeidsgiver også er medlem i NTF, kan vi bistå med å forsøke å finne en minnelig løsning mellom dere. Se nærmere om dette i vår serviceerklæring punkt 3.

Tannhelseteam
Sist oppdatert: 3. desember 2019