Arbeidsavtalen

Illustrasjon signering avtale

Alle arbeidstakere har krav på skriftlig arbeidsavtale.

Du bør særskilt være oppmerksom på om det er en fast eller midlertidig stilling, angivelse av arbeidstiden, hvorvidt det gis ferie utover ferieloven, om det gis fast lønn eller provisjonslønn og hvilken pensjonsordning arbeidsgiver har for sine ansatte.

NTF har laget et forslag til arbeidsavtale for tannlege i privat sektor som du finner i Verktøykassen.

Ta gjerne kontakt med våre medlemsrådgivere for gjennomgang av arbeidsavtale, eller les mer på siden for Arbeidsrett

Sist oppdatert: 7. oktober 2019