Lønn - tannlege ansatt i privat sektor

Ved ansettelse forhandler arbeidstaker og arbeidsgiver om hva arbeidstaker skal motta i lønn. Det anbefales å på forhånd tenke godt igjennom hva du kan være fornøyd med.

mannlig tannlege

NTF anbefaler at det avholdes lønnssamtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hvert år. Lønnssamtalen bør klargjøre sammenhengen mellom lønnsutvikling og arbeidsinnsats og resultatoppnåelse. En lønnssamtale vil kunne ta form som en lønnsforhandling. Du bør forberede deg godt til lønnssamtalen. Ta utgangspunkt i og argumenter ut i fra lønnspolitikken i virksomheten, hvis virksomheten har en lønnspolitikk.

Sist oppdatert: 26. oktober 2019