Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Ferie - tannlege ansatt i privat sektor

Som arbeidstaker har du krav på å få avviklet ferie i tråd med ferieloven. Hensynet bak reglene om ferie er at arbeidstaker skal få rekreasjon og hvile. Ferie kan derfor som hovedregel ikke utbetales.

Bilde

Ferieåret følger kalenderåret og opptjening av feriepenger skjer det forutgående kalenderår.

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettelse senest 2 måneder før ferien tar til.

Du har krav på fire uker og en dag ferie i løpet av ferieåret.

Du kan kreve at tre uker legges sammenhengende mellom 1. juni og 30. september.

I noen tilfeller er det gitt særregler, som for eksempel hvis du starter å jobbe etter 15. august og hvis du fyller 60 år i løpet av ferieåret.

Vær oppmerksom på at du kan forhandle om å få flere feriedager enn det du har krav på etter ferieloven.

Les mer om ferie under Arbeidsrett

Sist oppdatert: 26. oktober 2019