Valg av tannlege

fornøyd pasient

Informasjon om en rekke forhold du bør tenke på ved valg av tannlege.

Pasienter uten rettigheter (som skal betale tannbehandlingen selv) kan fritt velge hvilken tannlege de ønsker gå til, både i den offentlige og den private tannhelsetjenesten.

Over 90% av de praktiserende tannlegene i Norge er medlem av Den norske tannlegeforening (MNTF). I tillegg til regler og lover som gjelder for alle tannleger som praktiserer i Norge har NTF pålagt våre medlemmer en del ekstra plikter som gir deg som pasient gode grunner til å velge en tannlege som er MNTF.

Hvor finner jeg nærmeste tannlege?
Det finnes desverre ingen fullstendig liste over hverken offentlige eller private tannklinikker.

Ved valg av tannlege er trygghet viktig. Det er derfor en stor fordel å kunne få informasjon og kommunisere på et språk du forstår. Tannleger som praktiserer i Norge er også lovpålagt å skrive journal på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Å velge en tannlege som kan følge deg opp over tid, gjør det lettere for tannlegen å se sykdomsutvikling og vurdere hvilke tiltak og behandling som er riktig. Det blir også lettere for tannlegen å korrigere på tidligere behandlinger og sikre deg som pasient den oppfølging og de rettigheter du har krav på.

Husk også at tannlegen kan oppdage mer enn hull i tennene – jevnlige kontroller kan avdekke alvorlig sykdom og er en god investering for helsa.

Forekomsten av ulike resistente bakterier varierer mye mellom land og områder i verden, og i Norge er forekomsten lav. Norske myndigheter fraråder derfor planlagt behandling i utlandet.

Fra www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.:
Unngå helsebehandling i land utenfor Norge dersom du kan få utført behandlingen her til lands. Dette gjelder også tannbehandling. Risikoen for å bli smittet med resistente bakterier og sannsynligheten for at disse skal forårsake infeksjon øker betydelig ved behandling i helsetjenester utenfor Norge.

Klikk her for å lese mer om tannbehandling i utlandet

Alle medlemmer av NTF er forpliktet til å følge foreningens etiske regler. Reglene fastlegges av tannlegene selv, og danner grunnlaget for utøvelsen av tannlegeyrket. Det er hensynet til pasienten som er det overordnede i regelverket. Etiske regler viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, og skal bidra til å opprettholde tillitten pasientene har til tannlegen sin.

Reglene stiller krav om at tannlegen skal være faglig oppdatert og utføre arbeidet forsvarlig og til pasientens beste. Reglene inkluderer retningslinjer når det gjelder taushetsplikt og diskresjon overfor pasienter og kollegaer, utover det som er dekket av lover og regler. De legger også føringer overfor markedsføring, bruk av titler, fritt tannlegevalg, plikt til å gi råd, veiledning og øyeblikkelig hjelp, samt kollegialitet og samarbeid tannleger i mellom.

Ved brudd på de etiske reglene kan medlemmene motta refs og kritikk, bøter og i verste fall bli ekskludert fra foreningen. Les mer om etikk og NTFs etiske regler her.

Lokale klagenemnder
I de fleste tilfeller kommer tannlege og pasient til enighet, både om den faglige utførelsen av tannbehandlingen og prisen på behandlingen, uten bistand utenfra. Men noen ganger kan det oppstå problemer som ikke lar seg løse eller pasienten ønsker å få en faglig vurdering fra andre.
NTF har klagenemnder i alle våre 21 lokalforeninger som fungerer som ’konfliktløsningsorgan’.

Klagenemndene har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen. Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis, og tilbys alle pasienter hos tannleger som er medlemmer av NTF. Avgjørelsen er bindende for tannlegen, men ikke for pasienten, som eventuelt kan ta saken videre i rettssytemet.

Pasientskadeerstatning
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. Erstatningsordningen gjelder ikke hvis du har fått tannbehandling utenfor Norge.

Du finner mer informasjon i menypunktet Pasientklager under Jus og arbeidsliv

En av NTFs viktigste oppgaver er å sikre at våre medlemmer holder en høy faglig standard.

Tannlegefaget er i konstant endring, og hvert år skjer det en utvikling innen vitenskapelige studier, myndighetskrav, trygderettigheter, materialer og teknikker. Vi setter tydelige krav til faglig oppdatering hos våre medlemmer. Tittelen MNTF forplikter at man følger reglene for obligatorisk etterutdanning, og NTF tilbyr kurs i ulike formater og innen en rekke ulike temaer.

Vi har større konferanser med mange kortere foredrag, symposium, heldagskurs, praktiske arbeidskurs, og nettbaserte kurs i myndighetskrav som personvern, strålevern og smittevern.

Velger du en MNTF tannlege kan du være trygg på at han eller hun er faglig oppdatert.

Les mer om NTFs kurs og etterutdanningtilbud

Sist oppdatert: 10. mars 2023