Regler om obligatorisk etterutdanning

Sist endret av NTFs representantskap 2023 med ikrafttreden 1. januar 2024.

Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. Ved å angi et antall etterutdanningstimer som medlemmene plikter å gjennomføre, ønsker NTF å sette en minimumsstandard for faglig oppdatering innen myndighetskrav, etikk og fag. NTF anbefaler i tillegg at medlemmene deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov.

Last ned Regler om obligatorisk etterutdanning , 144.5 kB, åpnes i nytt vindu. (pdf)

NTFs medlemmer har plikt til å rette seg etter NTFs regler om obligatorisk etterutdanning, jf. NTFs vedtekter § 46.

Ordinære medlemmer av NTF skal som et minimum gjennomføre 20 timer etterutdanning hvert kalenderår.

Etterutdanningsaktivitet som tilbys av NTF sentralt, NTFs lokalforeninger og NTFs spesialistforeninger vil bli registrert automatisk i foreningens etterutdanningsoversikt. Det samme gjelder for etterutdanningsaktiviteter som NTF arrangerer i samarbeid med andre.

Øvrig gjennomført etterutdanning av faglig relevans for tannlegers yrkesutøvelse må medlemmet selv registrere i NTFs etterutdanningsoversikt.

Undervisning på etterutdanningsaktivitet som kan registreres i NTFs etterutdanningsoversikt, teller også med i timeantallet.

Etterutdanningsaktivitet som gir tellende timer, registreres i NTFs etterutdanningsoversikt med det antall timer etterutdanning som faktisk er gjennomført.

NTFs sekretariat kan gjennomføre kontroll av det enkelte medlems egenregistrering for å sikre at denne gjenspeiler faktisk gjennomført etterutdanning. Medlemmet kan også avkreves dokumentasjon for gjennomført etterutdanningsaktivitet.

Medlemmene vil finne informasjon om gjennomført etterutdanning og sin etterutdanningsstatus på Min side på www.tannlegeforeningen.no.

Medlemmet kan selv ta ut en bekreftelse på gjennomført etterutdanning fra Min Side på NTFs nettsted.

Kravet til etterutdanningstimer gjelder ikke for årskandidater eller ved dokumentert avbrudd i yrkesaktivitet i minimum 6 måneder på grunn av sykdom, foreldrepermisjon eller uførhet.

Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon i timekravet.

Et medlem som ikke har oppfylt kravet om timer NTFs etterutdanningsordning kan ilegges sanksjoner etter NTFs vedtekter § 48.

Vedtak om endringer i NTFs regler om etterutdanning krevet 2/3 flertall i NTFs representantskap.

Sist oppdatert: 18. desember 2023