NTFs obligatoriske etterutdanning

Logo NTFs etterutdanning

Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. Med obligatorisk etterutdanning ønsker NTF å sette en minimumsstandard for faglig oppdatering innen myndighetskrav, etikk og fag.

Foreningens obligatoriske etterutdanning er et minimumskrav og NTF anbefaler at medlemmene også deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov.

Ordningen skal sikre kontinuerlig kompetanseheving av våre medlemmer og være et løfte til, og en trygghet for, befolkningen og samfunnet. Obligatorisk etterutdanning skal vise at NTFs medlemmer har et bevisst forhold til yrkesutøvelsens viktige samfunnsansvar, og bidra til at medlemskap i NTF er et kvalitetsstempel.

Registrere timer? Gå til " Min side" og "Registrer timer"

Timekrav

Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 40 timer etterutdanning i perioden 1.1.2021 til 31.12.2022. Les mer om reglene for obligatorisk etterutdanning.

De som hadde registrert totalt mer enn 150 timer i forrige periode (2016-2021), har fått overført inntil 30 timer til ny periode som startet 1. januar 2021.

Obligatoriske nettkurs

I inneværende periode (2021-2022) er det to obligatoriske nettkurs. De to obligatoriske fagområdene er trygdestønad og smittevern. Disse kursene finner du under "Min side" og NTFs nettkurs.

Les mer om NTFs Nettkurs

Sist oppdatert: 19. september 2022