NTFs lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

toppbilde lederkurs

NTF har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utviklet et helt nytt lederkurs som skal gjøre tannleger til bedre ledere og bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser. Kurset er kun for tannleger med medlemskap i foreningen.

Kurset består av et nettbasert forkurs, og to fysiske samlinger som går over to dager.

Kurset ble avholdt første gang høsten 2020.
Det er ikke avtalt datoer for nytt kurs pr april 2022.

Om kurset:

Kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser. Kurset er tiltenkt tannleger som er ledere eller som ønsker å bli ledere, både i privat og offentlig sektor.

Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten. Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet, og kunne stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

For detaljert program, se kursannonsering for høsten 2021

Sist oppdatert: 11. mai 2022