Strålevern

røntgenbilde

Strålevernforskriften er hjemlet i strålevernloven.

Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet. 

Forskriften er utformet generelt og dekker alle typer strålekilder og bruksområder. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er tilsynsmyndigheten.

Mer informasjon finner du også på www.dsa.no Lenke til et annet nettsted.

NTF har også utviklet et eget nettbasert kurs om strålevern - les mer om kurset under Nettbaserte kurs under Kurs og utdanning

To viktige veiledere:

Veilederen om strålebruk gjengir et utvalg av strålevernforskriftens paragrafer som er relevante ved strålebruk i tannlegepraksis, herunder bruk av røntgenapparater, lasere og herdelamper.

Veilederen viser hvordan krav i strålevernforskriften kan implementeres. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning og/eller melding av strålekilder, berettigelse og optimalisering, romskjerming, vedlikehold og kvalitetskontroller, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk.

Det er viktig at forskriftstekst og veileder leses i sammenheng. Det vises også til kommentarene til forskriften. Veilederen dekker de forskriftsparagrafer som normalt vil være av betydning for virksomheter som er involvert i strålebruk innen odontologi. Enhver virksomhet plikter å kjenne de forskriftsbestemmelser som er relevante, og må vurdere sin strålebruk i forhold til samtlige aktuelle forskriftsparagrafer.

Klikk her for å laste ned pdf av "Veileder om strålebruk innen odontologi" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NB: Gyldig versjon av veilederen er den som til enhver tid befinner seg på Strålevernets hjemmeside: www.nrpa.no Lenke til et annet nettsted.

Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur, skjerming, persondosimetri, dosegrenser, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk.

Veilederen henvender seg til virksomheter som skal anskaffe, bruke eller håndtere medisinsk røntgen- og MR-apparatur til å utføre radiologiske undersøkelser og prosedyrer, samt forhandlere av slik apparatur, både i forbindelse med salg, installasjon og vedlikehold.

Klikk her for å laste ned pdf av "Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur" Lenke til et annet nettsted.

NB: Gyldig versjon av veilederen er den som til enhver tid befinner seg på Strålevernets hjemmeside: www.nrpa.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 26. august 2021