Andre preparater og produkter

For oppdatert informasjon om preparater og produkter se Felleskatalogenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og Norsk Legemiddelhåndboklenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tannblekemidler er regulert av kosmetikkregelverket.

Tannblekemiddel kan inneholde det sterke blekemiddelet hydrogenperoksid, eller lignende forbindelser som kan frigi hydrogenperoksid (eks. karbamid).

Produkter som skal selges direkte til forbruker kan ikke inneholde mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid. Det er kun tannleger som kan utføre bleking av tenner og drive med salg av tannblekemidler som inneholder mer hydrogenperoksid enn dette.

Maksgrensen er seks prosent hydrogenperoksid. Dette skyldes at tannbleking kan ha alvorlige bivirkninger, og det er derfor viktig med undersøkelse hos tannlege før en eventuell behandling starter.
Tannblekemidler er regulert av kosmetikkregelverket, som håndheves av Mattilsynet.

Kosmetikkregelverket regulerer kun produkter som brukes på tennenes overflater. Tannblekemidler til intern bleking i tenner vil derfor ikke falle inn under definisjonen av kosmetikk.

Les mer på www.mattilsynet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Botulinumtoksin er en kraftig nervegift som har et ikke ubetydelig skadepotensial ved feil bruk. Ifølge preparatomtaler skal behandling med botulinumtoksin kun gis av leger med adekvate kvalifikasjoner, kunnskaper om behandlingen og om bruken av nødvendig utstyr.

Både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har slått fast at tannleger ikke har rett til å rekvirere preparater som inneholder botulinumtoksin, til bruk i tannlegepraksis.

Les NTFs synspunkt på tannlegers bruk av preparater med innhold av botulinumtoksin (pdf policydokument)

Sist oppdatert: 3. januar 2020