Andre preparater og produkter

Tannblekemidler er regulert av kosmetikkregelverket.

Tannblekemiddel kan inneholde det sterke blekemiddelet hydrogenperoksid, eller lignende forbindelser som kan frigi hydrogenperoksid (eks. karbamid).

Produkter som skal selges direkte til forbruker kan ikke inneholde mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid. Det er kun tannleger som kan utføre bleking av tenner og drive med salg av tannblekemidler som inneholder mer hydrogenperoksid enn dette.

Maksgrensen er seks prosent hydrogenperoksid. Dette skyldes at tannbleking kan ha alvorlige bivirkninger, og det er derfor viktig med undersøkelse hos tannlege før en eventuell behandling starter.
Tannblekemidler er regulert av kosmetikkregelverket, som håndheves av Mattilsynet.

Kosmetikkregelverket regulerer kun produkter som brukes på tennenes overflater. Tannblekemidler til intern bleking i tenner vil derfor ikke falle inn under definisjonen av kosmetikk.

Les mer på www.mattilsynet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Bruk av preparater med innhold av botulinumtoksin i odontologisk praksis

Botulinumtoksin er en kraftig nervegift som kan ha et betydelig skadepotensial ved feil bruk. Ifølge preparatomtaler skal behandling med botulinumtoksin kun gis av leger med adekvate kvalifikasjoner, kunnskaper om behandlingen og om bruken av nødvendig utstyr. Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har begge slått fast at tannleger ikke har rett til å rekvirere preparater som inneholder botulinumtoksin til bruk i tannlegepraksis. Det er gitt unntak fra dette for spesialister i oral kirurgi og oral medisin til bruk som ikke har kosmetisk indikasjon/hensikt.

Indikasjonsområdet for legemidler med botulinumtoksin i Norge er i all hovedsak ikke til kosmetisk bruk. De preparatene som kan brukes med kosmetisk indikasjon fordrer også at behandlingen har en viktig psykologisk betydning. Disse legemidlene er reseptbelagte.

Potensielt har botulinumtoksin mange ulike bruksområder innenfor oral- og maxillofacialkirurgisk spesialistbehandling. Dette er per i dag å anse som eksperimentell behandling, fordi den ennå ikke er godt nok vitenskapelig dokumentert.

  • Tannleger i generell odontologisk praksis skal ikke behandle pasienter med preparater som inneholder botulinumtoksin. Disse preparatene er ikke godkjent til kosmetisk bruk, og bruk i terapeutisk øyemed anses per dags dato som spesialistbehandling.
  • Spesialister i oral kirurgi og oral medisin kan bruke preparater som inneholder botulinumtoksin i terapeutisk øyemed. Slike preparater brukes blant annet ved behandling av muskelsmerter, kjeveleddsbesvær, spyttsekresjonsforstyrrelser og visse typer Kosmetisk bruk av botulinumtoksin ligger ikke innenfor arbeidsområdet til spesialister i oral kirurgi og oral medisin.
Sist oppdatert: 25. mars 2021