Antibiotikabruk

piller

Overforbruk og feil bruk har gjort at stadig mer antibiotika slutter å virke. Antibiotikaresistens er i ferd med å bli verdens største helsetrussel.

I kampen mot antibiotikaresistens er det utarbeidet en handlingsplan og en rekke retningslinjer for å redusere overforbruk av antibiotika.

For å snu utviklingen med resistente bakterier vil regjeringen samarbeide nært med Legeforeningen og Tannlegeforeningen slik at helsepersonell skal få bedre kunnskap og veiledning om riktig antibiotikabruk.

Blant tiltakene i handlingsplanen er særlig to viktige for tannlegene:

  • Helsedirektoratet skal i løpet av året vurdere informasjonskampanjer mot befolkningen om antibiotikabruk og antibiotikaresistens.
  • NTF vil opprette en fagkomité som skal bidra til at faglige retningslinjer for antibiotikabruk blir bedre kjent og implementert i tannhelsetjenesten.

Fagkomiteen er opprettet av NTFs hovedstyre. Gruppen ledes av Harry-Sam Selikowitz.

Under finner du en oversikt over retningslinjene, samt lenker til andre relevante dokumenter og ressurser.

I januar 2016 vedtok myndighetene en handlingsplan mot antibiotikaresistens med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.

Klikk her for å laste ned pdf av "Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Resepter på antibiotika bør kun ha ti dagers gyldighet, og alle papirresepter må påføres utløpsdato. Husk å gi informasjon til pasienten om at resepten er gyldig i ti dager.

Målet med ti dagers gyldighet på resepter er å redusere unødig bruk av antibiotika. Med kortere gyldighet kan det bli færre tilfeller der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov.

Tannlegeforeningen har i forbindelse med "Gjør kloke Valg"-kampanjen utarbeidet en liste med anbefalinger til tannleger i klinisk praksis. De to første rådene går på anitibiotikabruk.

Klikk her for å lese mer om Gjør Kloke Valg-kampanjen

01 - Antibiotika skal ikke brukes rutinemessig ved behandling av marginal
periodontitt og periimplantitt

Feilbruk og overforbruk av antibiotika bidrar til utvikling av antibiotikaresistente bakterier og er et av verdens mest alvorlige helseproblemer. Ved bruk av antibiotika i behandlingen av marginal periodontitt eller periimplantitt, skal det foreligge et prøvesvar fra mikrobiologisk laboratorium som utfører følsomhetsbestemmelse (resistensprofil) og soppdyrkning. Dersom antibiotika er nødvendig i forbindelse med tannbehandling, skal man følge de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Referanser:

  • Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten - Marginal Periodontitt
  • Walters J, Lai PC. Should Antibiotics Be Prescribed to Treat Chronic Periodontitis? Dent Clin North Am. 2015;59(4):919-33.

02 - Antibiotika skal ikke forskrives ved akutte smerter

Antibiotika skal kun forskrives i forbindelse med infeksjoner som ikke kan behandles på
annen måte. Akutte smerter fra munnhulen som oppstår i forbindelse med infeksjon,
kan ha sin årsak i betennelse og skade av vev. Smertebehandling skal derfor i hovedsak
rettes mot årsak til smerten. Dersom medikamentell behandling er nødvendig, vil betennelsesdempende og smertedempende medisiner være førstevalget, ikke antibiotika. Dette prinsippet gjelder generelt, men eksemplifiseres godt ved smerter ved irreversibel pulpitt, hvor smerten forårsakes av betennelse i tannpulpa og i vevet rundt tannen, og ikke av selve infeksjonen. Antibiotika skal derfor ikke brukes.

Referanser:

  • Agnihotry A. Antibiotic use for irreversible pulpitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 17;2:CD004969. PMID: 26886473.
  • Cope A, et al. Systemic antibiotics for symptomatic apical periodontitis and acute apical abscess in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 26;(6):CD010136. PMID: 24967571.
  • Sutherland S et al. Emergency management of acute apical periodontitis in the permanent dentition: a systematic review of the literature. J Can Dent Assoc. 2003 Mar;69(3):160. PMID:12622880.
Sist oppdatert: 27. april 2022