Strålevern

Kurset skal gi god innsikt i strålevern på en tannklinikk

Kurset er ment å kunne være med på å dekke krav til årlig opplæring og oppdatering innen strålevern og strålebruk som følger av § 49 i strålevernforskriften av 2016 der det heter at:

Virksomheten skal sørge for at personell får årlig opplæring og faglig oppdatering i strålevern og strålebruk tilpasset den enkeltes arbeidsoppgaver. Personell skal ha apparatspesifikk opplæring før ny apparatur eller nye metoder tas i klinisk bruk.

Opplæringen skal være dokumentert i omfang og innhold for den enkelte arbeidstaker.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet en veileder om strålebruk innen odontologi. Klikk her for å laste ned veilederen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (pdf).

I veilederen beskrives nærmere hvordan den årlige opplæringen og faglige oppdateringen kan skje. For små tannklinikker kan det være tilstrekkelig at klinikken har et årlig møte hvor strålevern og strålebruk er tema og hvor rutiner i strålevern, strålebruk og eventuelt lasersikkerhet gjennomgås. Videre står det at strålevernkoordinator må holde seg oppdatert på strålevernregelverket og må kunne informere om eventuelle relevante endringer på møtet. Direktoratet har opplyst om at gjennomføringen av et slik møte, pluss at gjennomføring av NTFs nettbaserte nettkurs vil kunne være dekkende for de fleste tannklinikkene.

Kurset består av fire moduler:

  • Grunnleggende del
  • Strålevern dentalrøntgen
  • Strålevern panoramarøntgen
  • Strålevern CBCT

Vær oppmerksom på at kurset ikke gir den særlige tilleggskompetansen i strålevern som er nødvendig for å betjene CBCT.

Målgruppe:

Tannleger

Pris:

GRATIS

Kun for medlemmer av NTF

Kurset gir 2 timer i NTFs etterutdanningssystem. Kurset avsluttes med en eksamen. Når denne er bestått vil timene dine automatisk overføres til din kursprofil hos NTF.

Generell informasjon om NTFs nettkurs

Tellende timer i etterutdanningssystemet

Obligatoriske kurs gir automatisk 2 timer i NTFs etterutdanningssystem ved fullført/bestått eksamen. (Gjelder ikke studentmedlemmer)

Fleksibelt

Nettkursene kan gjennomføres når som helst på døgnet, fra en hvilken som helst PC eller Mac med nettilkopling. Om man trenger det kan man ta pauser underveis og senere gjenoppta arbeidet med kurset fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse kursgjennomføringen til din egen hverdag.

Tekniske problemer?

Opplever du problemer med avspilling av kursene? Sjekk maskinen for eventuell popup-sperre og at du bruker en oppdatert nettleser, vi anbefaler å bruke Chrome. Dersom du trenger bistand, ta kontakt med Øyvind Huseby; oh@tannlegeforeningen.no.

NB: Alle kursene inneholder en eksamen, som må være «bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når denne er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli registrert på din kursprofil, som du finner på Min side her på nettstedet. Merk at det kan gå noen timer før dette skjer.

Tilgang til kurset

Innloggede medlemmer har også tilgang til dette kurset via Min side / Nettkurs

Sist oppdatert: 20. juni 2024