forside Tidende 9/2019

Tidendes redaksjon

Den norske tannlegeforenings Tidende

Besøksadresse: Christiania Torv 5, 0158 Oslo
Postadresse: Postboks 2073 Vika, 0125 OSLO

Telefon: 22 54 74 00

E-post: tidende@tannlegeforeningen.no


Ansvarlig redaktør
Ellen Beate Dyvi
Mobil: 99 29 57 54
e-post: ellen.beate.dyvi(at)tannlegeforeningen.no

Vitenskapelig redaktør
Asbjørn Jokstad
Mobil: 40 61 86 71

Vitenskapelig redaktør
Dipak Sapkota
Mobil: 99 89 27 12

Redaksjonssjef
Kristin Aksnes
Mobil: 92 66 30 77
e-post: kristin.aksnes(at)tannlegeforeningen.no

Markedsansvarlig
Eirik Andreassen
Mobil: 97 75 85 27
e-post: eirik.andreassen(at)tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 6. desember 2023