forside Tidende 9/2019

Tidendes redaksjon

Den norske tannlegeforenings Tidende

Besøksadresse: Christiania Torv 5, 0158 Oslo
Postadresse: Postboks 2073 Vika, 0125 OSLO

Telefon: 22 54 74 00

E-post: tidende@tannlegeforeningen.no


Ansvarlig redaktør
Ellen Beate Dyvi
Mobil: 99 29 57 54
e-post: ellen.beate.dyvi(at)tannlegeforeningen.no

Vitenskapelig redaktør
Nils Roar Gjerdet
Tlf: 55 58 62 64
Mobil: 91 31 58 34
e-post: nils.gjerdet(at)tannlegeforeningen.no

Vitenskapelig redaktør
Jørn Arne Aas
Mobil: 41 80 94 61
e-post: jorn.aas(at)tannlegeforeningen.no

Redaksjonssjef
Kristin Aksnes
Mobil: 92 66 30 77
e-post: kristin.aksnes(at)tannlegeforeningen.no

Markedsansvarlig
Eirik Andreassen
Mobil: 97 75 85 27
e-post: eirik.andreassen(at)tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 14. mars 2022