Sukker og kosthold

Sukker

Kosthold og ernæring har sammenheng med - og betydning for - en rekke helseplager og folkesykdommer. Spesielt relevant er kostholdet for forekomsten av karies (hull i tennene) og erosjonskader (syreskader).

Mer informasjon om NTFs deltakelse i aktuelle politiske prosesser innen folkehelse finner du også under menypunktet "tannhelsepolitikk"

Sukker og karies

Karies (også kalt "hull i tennene" eller "tannråte") er verdens mest utbredte sykdom. Den rammer store deler av verdens befolkning og forårsaker smerte, lidelse og fravær fra skole og jobb i betydelig omfang i mange land. Til tross for at karies er betydelig redusert i Norge de siste 20-30 årene er det fremdeles mye karies i visse grupper av befolkningen. Tall fra 2020 viser at 6,2 prosent 18-åringene hadde hatt karieserfaring (hull) i ni eller flere tenner. (For oppdaterte tall om tannhelsetilstand og kariesforekomst - se www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.)

Karies er en sykdom som utvikler seg når bakterier som er normale i munnhulen, fordøyer sukker fra kostholdet og omdanner det til organiske syrer som ødelegger tannens vev. Sykdommen karies utvikler seg over tid, og fordi karies akkumuleres er det viktig å ha et lavt sukkerinntak, spesielt for barn.

Både mengden og frekvensen av sukkerinntaket er viktig for utviklingen av karies. Det er godt dokumentert at en økning i sukkerinntaket gir en økning av karies, og at det blir mindre karies hvis sukkerinnholdet er under 10 prosent av det daglige kaloriinnholdet i kosten, og bør helst være under 5%*

Reduksjon i sukkerforbruket står sentralt tannlegenes bidrag i folkehelsearbeidet, og det er viktig og naturlig at tannhelsetjenesten inkluderes i tiltak for å fremme gode kostholdsvaner i befolkningen.

Policydokumenter

Erosjonskader (syreskader)

Det er flere faktorer som fører til dental erosjon, men hos dagens barn og unge regnes sure drikker som den dominerende årsaksfaktoren til erosjonsskader.

Det høye syreinnholdet i juice, kullsyreholdig drikker og drikker med smakstilsetning (både med og uten sukker), fører til at tannemaljen mykes opp og kan slites vekk. Spesielt utsatt er de som drikker syrlige sportsdrikker, siden spyttproduksjonen og bufferkapasiteten i spyttet reduseres ved trening. Spyttet beskytter dermed ikke tennene like godt som det vanligvis gjør, og dermed forsterkes effekten av sportsdrikker. 

Totalt har den store økningen i inntaket av mineralvann, energi- og sportsdrikker med meget lav PH har bidratt til at tannerosjoner nå har blitt et folkehelseproblem. En doktorgrad fra det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo fra 2015 viste at 38 prosent av 18-åringene hadde syreskader på tennene. Av de ungdommene som var fysisk aktive, var andelen hele 64 prosent.** 

Tilsvarende som for karies er risikoen for syreskader avhengig av både mengde og frekvens. Jevnlig eksponering, altså når man drikker jevnt hele dagen, kan føre til større skader enn hvis man drikker samme mengde til ett måltid.

Se også "Gode råd til god munnhelse" under menypunktet "Pasientinformasjon"


* Moynihan P, Kelly S. (2014) Effect on caries of restricting sugars intake: systematic review to update WHO guidelines. J Dent Res. 93(1):8–18.

**Jenny Bogstad Søvik m.fl: Sour sweets and acidic beverage consumption are risk indicators for dental erosion. Caries Research, 2015.

Sist oppdatert: 17. september 2021