Avdekking av omsorgssvikt og overgrep

tannbørste og bamse

Omsorgssvikt og overgrep skjer oftere og nærmere enn det man tror. Tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som kaller inn alle barn mellom 3 og 18 år til jevnlige kontroller, noe som gir dem en unik mulighet til å avdekke både omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn.

Last ned policydokumentet "Tannlegers rolle i arbeidet med å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn" , 57 kB.

Overgrep og traumer i barndommen er assosiert med høyere risiko for både psykisk og somatisk uhelse senere i livet. Overgrep kan også føre til odontofobi, og kan dermed ha direkte konsekvenser for munnhelsen. Forebygging og forhindring av vold og overgrep er derfor avgjørende i folkehelsearbeidet.

En studie fra 2016* viser at så mange som én av tre tannleger har hatt mistanke om omsorgssvikt, men likevel unnlatt å melde til barnevernet. NTF jobber kontinuerlig med kurs og foredrag rundt temaet slik at våre medlemmer skal ha god kjenskap til meldeplikten, og vite hva de skal gjøre hvis de er bekymret for at en pasient kan være utsatt for vold eller overgrep.  

Retningslinje og veileder

Den nye retningslinjen for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år (mai 2019), har et eget kapittel (kap. 5) om opplysningsplikten ved barnemishandling, seksuelle overgrep, eller omsorgssvikt. Klikk her for å gå til kapittel 5 i retningslinjen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (helsedirektoratet.no)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utga i oktober 2018 en elektronisk veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner, hvor også tannhelsetjenesten er inkludert. Les mer på www.voldsveileder.nkvts.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les også: Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (Tidende 4/2015)

* https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00016357.2016.1230228?needAccess=true

Sist oppdatert: 7. oktober 2019