Universell helsedekning (UHC)

god helse

Universell helsedekning (på engelsk Universal Health Coverage - UHC) - går ut på at alle mennesker skal ha tilgang til nødvendige helsetjenester av god nok kvalitet, og ha råd og mulighet til å bruke dem.

UHC utgjør en viktig del i arbeidet for å nå bærekraftsmålene før 2030.

Nesten halve jordens befolkning er påvirket av orale sykdommer.* Karies er den vanligste sykdommen, men også alvorlig periodontitt (tannkjøttsykdom) og tap av tenner utgjør en vesentlig sykdomsbyrde, og oral cancer var blant de 15 vanligste kreftformene i verden i 2018.

Ubehandlet tannsykdom kan gi store smerter, infeksjoner, dårlig livskvalitet, vanskeligheter med å spise, store konsekvenser for ernæring og fravær fra skole og jobb. Utgiftene for behandling av tannsykdommer kan være meget store både for den enkelte og for storsamfunnet – og er en stor byrde for helsetjenestene.

Orale sykdommer er med andre ord et stort folkehelseproblem. Som for en rekke andre sykdommer er det også store økonomiske og sosiale forskjeller, og ikke alle har lik tilgang på behandling. Det er altså helt essensielt at munnhelse blir inkludert hvis universell helsedekning skal oppnås.

Hvis vi skal lykkes med dette et er viktig at:

  • Tannhelsetjenesten integreres med andre helsetjenester
  • Tannhelsetjenesten rettes mot befolkningens tannhelsebehov og de sosiale helsedeterminantene
  • Finansielle ordninger kommer på plass
  • Overvåkning og innsamling av orale helsedata styrkes
  • Tannhelsedata inkluderes i UHC indikatorer

Hva gjør NTF?

NTF har i flere år arbeidet aktivt internasjonalt med betydningen av oral helse for universell helsedekning. Dette er gjort gjennom internasjonale tannlegeorganisasjoner, WHO og en artikkel publisert i the Lancet i 2018**.

NTF deltok også på et innspillsmøte med helseminister Bent Høie i forkant av høynivåmøtet om UHC under FNs generalforsamling 23. september 2019. NTF vil fortsette arbeidet med å inkludere oral helse som en av indikatorene for UHC i FNs resolusjon.


* Ifølge Global Burden of Disease Study fra 2015 er det omkring 3,5 milliarder mennesker som lever med orale sykdommer.
** Fisher, J., Selikowitz, H. S., Mathur, M., & Varenne, B. (2018). Strengthening oral health for universal health coverage. , 296.2 kB, åpnes i nytt vindu. The Lancet, 392(10151), 899-901.


Sist oppdatert: 4. januar 2020