Antitobakksarbeid

stumpet røyk

Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Tobakk dreper nærmere seks millioner mennesker hvert år på verdensbasis, og hvert eneste år dør over 5000 norske kvinner og menn av sykdommer som skyldes røyking.

Tobakk har også stor påvirkning på munnhelsen ved at det øker sjansen for periodontitt, misfarging, skader på slimhinner og kreft i munnhulen. Nikotin påviker blodgjennomstrømningen i tannkjøttet og øker sjansen for infeksjoner. Snusbruk fører til at tannkjøttet trekker seg tilbake og øker sjansen for tanntap. 

Tannhelsetjenesten kan enkelt identifisere om en pasient snuser/røyker eller ikke. De følger pasientene jevning fra tidlig alder og må delta aktivt i arbeidet med å forhindre at unge begynner å røyke og snuse. Tannleger bør inkludere informasjon om bruk av tobakks negative påvirkning på tannhelsen («minimal intervensjon») i alle pasientkonsultasjoner, og tilby hjelp til snus- og røykeslutt der dette er relevant.

NTF deltar i en rekke referanse-  og arbeidsgrupper innen antitobakksarbeid, og markerer hvert år "Verdens tobakksfrie dag" (31. mai) og "Stopptober".

Mer informasjon og materiell til antitobakksarbeidet finner du her:

Sist oppdatert: 22. januar 2021