Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Sykeavbruddskassen

logo TGS

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening som dekker driftsutgifter når tannlegen er syk.

Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Praksiseier kan her få dekket driftsutgifter ved eget fravær eller driftsutgifter ved fravær fra ansatte tannleger.
Assistenttannleger som i sin kontrakt er forpliktet til å dekke slike driftsutgifter vil også kunne tegne slik forsikring. Før kontrakten undertegnes så anbefales det at å ta kontakt med TGS for å avklare at man kan få slik dekning som man har forpliktelse til i kontrakten.

Les mer om TGS her på www.sykeavbruddskassen.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

TGS er eid av tannlegene og tannlegen sitter i styret for selskapet og tannlegen har slik sett god mulighet til å påvirke forsikringsvilkår og dekning i sitt eget selskap.

Sist oppdatert: 7. oktober 2019