Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Sykeavbruddskassen

logo TGS

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening som dekker driftsutgifter når tannlegen er syk.

Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Praksiseier kan her få dekket driftsutgifter ved eget fravær eller driftsutgifter ved fravær fra ansatte tannleger.
Assistenttannleger som i sin kontrakt er forpliktet til å dekke slike driftsutgifter vil også kunne tegne slik forsikring. Før kontrakten undertegnes så anbefales det at å ta kontakt med TGS for å avklare at man kan få slik dekning som man har forpliktelse til i kontrakten.

Les mer om TGS her på www.sykeavbruddskassen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

TGS er eid av tannlegene og tannlegen sitter i styret for selskapet og tannlegen har slik sett god mulighet til å påvirke forsikringsvilkår og dekning i sitt eget selskap.

Sist oppdatert: 7. oktober 2019