Andre forsikringer ved sykdom og uførhet

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver kan tegne forsikring hos NAV som dekker arbeidsgiverperioden for egne ansatte.

Les mer om dette på www.NAV.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Premiesatsen for forsikringsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 vil være 1,1 prosent av fjorårets samlede lønnsutbetalinger.

Personalforsikring, sykeavbruddsforsikring, uførhet og død

De store forsikringsselskapene vil kunne tilby andre ulike former for forsikringer som gir utbetaling ved sykdom og uførhet og faginvaliditet. Ta kontakt med forsikringsselskapene hvis du ønsker informasjon om disse.

Les mer om Storebrand, NTFs forsikringspartner gjennom Akademikeravtalen på
www.storebrand.no/tannlegeforeningen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 7. oktober 2019