Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Andre forsikringer ved sykdom og uførhet

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver kan tegne forsikring hos NAV som dekker arbeidsgiverperioden for egne ansatte.

Les mer om dette på www.NAV.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Premiesatsen for forsikringsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 vil være 1,1 prosent av fjorårets samlede lønnsutbetalinger.

Personalforsikring, sykeavbruddsforsikring, uførhet og død

De store forsikringsselskapene vil kunne tilby andre ulike former for forsikringer som gir utbetaling ved sykdom og uførhet og faginvaliditet. Ta kontakt med forsikringsselskapene hvis du ønsker informasjon om disse.

Les mer om Storebrand, NTFs forsikringspartner gjennom Akademikeravtalen på
www.storebrand.no/tannlegeforeningenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Sist oppdatert: 7. oktober 2019