HMS

Alle virksomheter, uansett størrelse og bransje, er pålagt å drive internkontroll av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Dette følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virk­somheter jf. arbeidsmiljølovens§ 3-1. (Les mer på Lovdata under internkontrollforskriften Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.)

Med internkontroll menes systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende krav.

Som tannlege og som arbeidsgiver er man pålagt å følge en rekke lover og bestemmelser som regulerer organisering av virksomheten og yrkesutøvelsen.

TrinnVis

NTF har i samarbeid med TrinnVis utarbeidet et nettbasert styrings- og kvalitetssystem som er spesialtilpasset tannlegevirksomheter og skal lette arbeidet med oppgaver som GDPR, HMS, strålevern, dokumentasjon og avvikshåndtering. Les mer om TrinnVis under medlemsfordeler

NTFs kvalitetshåndbok

  • Kapittel 1 i NTFs kvalitetshåndbok gir en oversikt over en rekke slike forpliktelser, både lovmessige og andre.
  • Kapittelet 4 i NTFs kvalitetshåndbok omhandler internkontroll av HMS i tannlegepraksis.

Mer informasjon finner du i NTFs kvalitetshåndbok (krever innlogging)

Sist oppdatert: 22. oktober 2020