Policydokumenter

illustrasjon veivalg og strategi

NTF har formulert sine politiske standpunkt og meninger i policydokumenter om utvalgte tema. Dokumentene er vedtatt av representantskapet.

En oversikt over policydokumenter og andre styringsdokumenter finner du på siden "Om NTF"

I tillegg til de vedtatte policydokumentene finnes det en rekke dokumenter som er vedtatt av hovedstyret, men som ikke vært behandlet av Representantskapet.

Disse finner du på siden for Hovedstyret

Sist oppdatert: 23. januar 2020