Policydokumenter og politiske standpunkt

illustrasjon veivalg og strategi

NTF har formulert sine politiske standpunkt og meninger i ulike dokumenter om utvalgte tema.

En oversikt over samtlige Lenke til et annet nettsted. styringsdokumenter finner du på siden "Om NTF" Lenke til et annet nettsted.

Policydokumenter

Behandlet atv NTFs representantskap

Posisjonsnotater

Disse notatene brukes i møter med ulike politiske aktører og er en spissing av NTFs synspunkter på enkelte områder.


Andre dokumenter

I tillegg finnes det en rekke dokumenter som er vedtatt av hovedstyret, men som ikke vært behandlet av Representantskapet.

Disse finner du under "Hovedstyrets synspunkter" på siden for Hovedstyret

Sist oppdatert: 20. februar 2024