Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF i samarbeid med Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet.

Kursgiver

 • Avdeling for protetikk og bittfunksjon, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Forelesere

 • Bjørn Einar Dahl, førsteamanuensis, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Jan Eirik Ellingsen, professor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Hans Jacob Rønold, førsteamanuensis, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Sadia Khan, universitetslektor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Lisa Printzell, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Henrik Skjerven, spesialtannlege, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Kai Hannestad, instruktørtannlege med spesialisering, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Odd Carsten Koldsland, førsteamanuensis, Avdeling for periodonti
 • Hauk Øyri, instruktørtannlege med spesialisering, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin
 • Ulf Riis, universitetslektor, Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi
 • Axel Bergman, instruktørtannlege med spesialisering, Avdeling for kjeveortopedi
 • Erland Eggum, spesialist i oral protetikk
 • Knut-Erik Jacobsen, spesialist i oral protetikk

Representanter for implantatprodusenter.

Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med stønad fra folketrygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi og oral medisin eller i periodonti.

Kursplan
To fysiske samlinger á to dager, to nettbaserte samlinger (en kveld og en hel dag) og en nettbasert eksamen (hel dag). I tillegg nettbasert gruppevis samling for å diskutere kasus (tid avtales gruppevis).

 • Forelesninger i fagområdene oral protetikk, oral kirurgi og oral medisin, periodonti, kjeve- og ansiktsradiologi og kjeveortopedi, samt folketrygdens regelverk
 • Eget pasientkasus
 • Nettbasert individuell veiledning
 • Kasuspresentasjoner
 • Avsluttende eksamen

Godkjenning
Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger.

Deltagere må på forhånd ha fått klarert et pasientkasus for behandling med implantatretinert protetikk. Klarering gjøres av NTF og Avdeling for protetikk og bittfunksjon. Behandlingen skal utføres på egen klinikk med veiledning fra fagpersonene.
Pasientkasus må godkjennes og eksamen bestås før kurset godkjennes.

Opptakskriterier
Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • Arbeidssted i geografisk område med få operatører med tilsvarende kompetanse
 • Allmennpraktiker fremfor spesialist
 • Allmennpraksis i minst 5 år

Målgruppe
Allmennpraktiserende tannleger

Tid
Dato 1. samling (fysisk): torsdag 7. (kl 0900-1715) og fredag 8. mars (kl 0900-1530)
Dato digital gruppesamling: tirsdag 12. mars (kl 1900-2100)
Dato 2. samling (fysisk): fredag 26. (kl 0900-1615) og lørdag 27. april (kl 0900-1530)
Dato digital samling: fredag 24. mai (kl 0900-1400)
Dato for eksamen (digital): fredag 7. juni (kl 0900-1400)

Kurssted
Universitetet i Oslo

Kursavgift
Kr 43.500

Søknadsfrist
4. februar 2024

Maks antall deltakere
30 deltakere

Opptak til vårens kurs gjøres kort tid etter søknadsfrist, og søkerne vil bli kontaktet kort tid etter dette.

NB Alle søknader bekreftes mottatt av NTF, og søker er selv ansvarlig for å følge opp dette.

Sist oppdatert: 8. februar 2024