Medlemstjenester

Her er noen av viktigste tjenestene NTF tilbyr sine medlemmer:

NTF tilbyr juridisk rådgivning og bistand til alle medlemmer i spørsmål som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege.

Les mer om juridisk medlemsrådgivning under Jus og arbeidsliv.

Faglig oppdatering
Tannlegeyrket består av mange fasetter, og krever at tannlegene holder seg oppdatert om den faglige utviklingen, forskningsfunn, pasientrettigheter, trygderefusjoner og myndighetskrav. NTF bidrar til å holde medlemmene oppdaterte via kommunikasjonskanaler, nyhetsbrev, nettbaserte kurs og informasjonsforedrag på kurs og konferanser.

Les mer om dette under Profesjon og fag

Kurs og konferanser
For å sikre at våre medlemmer holder høy faglig standard, har NTF innført krav om obligatorisk etterutdanning og tilbyr et bredt etterutdanningstilbud tilrettelagt for medlemmene slik at de kan oppfylle dette kravet.

Les mer om obligatorisk etterutdanning og NTFs kurstilbud under Kurs og etterutdanning

Den norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende,  utgis med 11 hefter i året og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger.

Tidende ble grunnlagt i 1890, utgis av Den norske tannlegeforening (NTF) og har som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Tidende skal dessuten fungere som debattorgan og omtale helse-, og tannhelsepolitisk stoff samt stands- og foreningspolitisk stoff av interesse for tannleger og annet tannhelsepersonell.

Tidende er medlem av Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) og redigeres etter redaktørplakaten Lenke til et annet nettsted..

Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, redaksjonssjef, markedsansvarlig og to vitenskapelige redaktører. I tillegg brukes det frilansere til deler av det redaksjonelle stoffet.

Ikke-medlemmer av Den norske tannlegeforening kan abonnere på Tidende; ta kontakt på tidende@tannlegeforeningen.no.

Les mer om Tidende på www.tannlegetidende.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kollegahjelpsordningen skal gi støtte og veiledning til kolleger som har behov for det. Ordningen er forankret i lokalforeningene.

Mer informasjon om kollegahjelpen finner du i eget menypunkt under Om NTF

Medlemsfordel - rådgivning på Villa Sana, Modum Bad
Sykehjelpsordningen for tannleger har også en avtale med Villa Sana på Modum Bad, bestående av rådgivning til medlemmer som ønsker å snakke om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Målet er å styrke bevisstheten i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet. Les mer om tilbudet her

Sykehjelpsordningen yter stønad til tannleger ved sykdom, fødsel/adopsjon og pleie av barn og pårørende. Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge er omfattet av denne ordningen.

Les mer om ordningen på egne sider

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening.

Mer informasjon om ordningen finner du på www.sykeavbruddskassen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Som ordinært medlem av NTF kan du få utstedt ID-kort av bankkorttype. Du må forplikte deg til å returnere kortet dersom medlemskapet opphører eller autorisasjonen bortfaller.

Last ned søknadsskjema om ID-kort her , 44.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Skjemaet må fylles ut og sendes pr. post til
Den norske tannlegeforening, Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo.

Kortet koster kr 700,- (ekskl. mva.). Når sekretariatet har mottatt søknaden, blir faktura på beløpet utsendt. Så snart innbetalingen er registrert, blir kortet satt i produksjon. Husk å legge ved passfoto - sort/hvit eller farger går like bra.

Ditt HPR-nummer finner du i Helsepersonellregisteret Lenke til et annet nettsted..

Produksjonstiden er normalt 2 uker, men kan ta noe lenger tid siden oppstartkostnadene tilsier at vi bør sende 2-3 kort om gangen. Vilkårene for å disponere kortet er autorisasjon som tannlege og medlemskap i NTF.

Dersom kortet skulle bli borte eller stjålet, vennligst meld fra om dette til politi eller nærmeste apotek.

NTF administrerer fond og stiftelser med ulike formål.

Mer informasjon om fondene finner du i eget menypunkt

Sist oppdatert: 3. desember 2021