Kontingent

‌NTFs kontingentsatser f.o.m. 01.01.2023

Kontingentkategori

Kontingent

Tidendeabonnement (obligatorisk)

Ordinær medlemskontingent

9 250

700

Ved skriftlig avtale kan det invilges redusert kontingentNordisk tannlege praktiserende i Norge og med
medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
(felles nordisk avtale) *

7 864

700

Lege og tannlege, medlem av både Legeforeningen og NTF*

6 938

700

Stipendiatstilling/doktorgradskandidat


Spesialistkandidater i lønnet utdanningsstilling*


Utøver 50% stilling eller mindre **


Medlem som ikke utøver tannlegeyrket, eller som oppholder seg i
utlandet **


Ved praksisfravær (inkludert sykdom, delvis uførhet og permisjoner) som fører til minst 50% inntektsreduksjon

4 625

700

Nyutdannet tannlege første ½ år etter avlagt eksamen


Spesialistkandidater*


Tannlege med norsk autorisasjon praktiserende i annet nordisk land
og med medlemskap i annen nordisk tannlegeforening (felles nordisk avtale)*

1 388

700

Uføre med rett til 100% uføretrygd***


Pensjonist****

1 388


Studentmedlem

gratis

gratis


I henhold til våre vedtekter er Tidende en pliktig del av medlemsskap i NTF.

Søknadsskjemaer redusert kontingent:
Søknad om redusert kontingent på grunn av spesialistutdanning , 495 kB, åpnes i nytt vindu.
Søknad om redusert kontingent for stipendiatstillinger/doktorgradskandidater , 495 kB, åpnes i nytt vindu.

Fotnoter:
* Skriftlig søknad må sendes til medlem@tannlegeforeningen.no
** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til medlem@tannlegeforeningen.no
*** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til medlem@tannlegeforeningen.no
**** Forutsetter at man ikke lenger er i lønnet arbeid.

Sist oppdatert: 2. februar 2023