Sommer- og deltidsjobb i studietiden

Her finner du informasjon om hvilke muligheter du som tannlegestudent har til å jobbe i praksis underveis i studiene. Informasjonen er også relevant for tannleger som skal ansette en student.

Ung kvinnelig tannlege ved unit

Pasientsikkerheten er førsteprioritet
Inntil du får autorisasjon eller lisens som tannlege kan du bare jobbe som medhjelper hos en autorisert tannlege (enten i privat eller offentlig virksomhet). Det er da tannlegen som er ansvarlig helsepersonelloven til enhver tid følges og at virksomheten utøves forsvarlig.

Kontrakt, lønn og arbeidsoppgaver
Det må opprettes et ansettelsesforhold og skrives kontrakt mellom deg og arbeidsgiver.
Siden det dreier seg om tidsbegrenset praksisarbeid kan studenten ansettes midlertidig. Lønns- og andre arbeidsbetingelser skal fremgå av ansettelsesavtalen. Det bør ikke være forskjell i betingelsene om sommerjobben er i privat eller offentlig tannhelsetjeneste.

Hvilke oppgaver kan du som student utføre?
Det finnes ingen fast regel om hva du kan eller ikke kan gjøre, men du kan ikke ha selvstendig behandleransvar. Det arbeidet du som student utfører på pasientene skal alltid registreres på pasientenes journaler i ditt navn/med dine initialer, og dermed identifiseres som ditt arbeid. Det er derfor viktig at du har en egen bruker-ID i klinikkens journalsystem. Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere dine faktiske, faglige kvalifikasjoner og kliniske kompetanse. Oppgavene vil også avhenge av den autoriserte tannlegens kompetanse, siden du utfører arbeid på tannlegens ansvar og forsikring i Norsk pasientskadeerstatning.

NTF anbefaler følgende retningslinjer for oppgaver:

  • Studenter som har fullført 1. og 2. studieår kan utføre tannhelsesekretæroppgaver.
  • Studenter som har fullført 3. studieår kan utføre tannpleieroppgaver.
  • Studenter som har fullført 4. studieår kan utføre tannpleieroppgaver og enklere tannlegeoppgaver.

Lønnsnivået bør gjenspeile arbeidsoppgaver og utdanningsnivået.

Tannlegestudenter med eget selskap
Noen tannlegestudenter etablerer sitt eget selskap (vanligvis enkeltpersonforetak) allerede før de har fått autorisasjon som tannlege. For å kunne utføre betalte tjenester som selvstendig næringsdrivende må man i midlertidig tegne pliktig ansvarsforsikring i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og det er først når man har mottatt sin autorisasjon som tannlege at det er mulig å få tegnet slik forsikring. Man kan derfor ikke levere tannlegetjenester fra dette foretaket før man har fått autorisasjon. Den eneste muligheten til å få forsikring er å være ansatt hos en autorisert tannlege slik at du er omfattet av dennes ansvarsforsikring i NPE.

Sist oppdatert: 4. desember 2019