Dokumenter (referater m.m.)

Her finner du vedtekter for Romerike tannlegeforening, samt referater fra styremøter og dokumenter fra generalforsamlinger.

Generalforsamling 2023

Årsrapport Klagenemnda RTF 2022 , 13.9 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsrapport 2023 , 15.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Nytt fra UTV Viken 2022 - 2023 , 15.4 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig balanse 2022 , 198.7 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig regnskap 2022 , 516.4 kB, åpnes i nytt vindu.
RTF Budsjett 2023 , 12.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsrapport 2023 RTF , 15.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Generalforsamling 2022

Dagsorden GF 2022 , 80.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Regnskap RTF 2021 , 1.3 MB, åpnes i nytt vindu.
Årsrapport 2021 RTF Klagenemd , 104.5 kB, åpnes i nytt vindu.
Statistikk klagenemnda 2022 , 68.8 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsmelding UTV 2022 , 119.6 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsmelding UTV 2021 , 25.7 kB, åpnes i nytt vindu.
Budsjett 2023 RTF , 14.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Rapport fra kollegahjelperne 2021/2022 , 85.9 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsrapport RTF 2021 , 149.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsrapport RTF 2022 , 109.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Generalforsamling 2021

Referat RTF generalforsamling 2021 , 153.2 kB, åpnes i nytt vindu.

Dagsorden GF 2021 , 73.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Regnskap RTF 2020 , 1.6 MB, åpnes i nytt vindu.
Årsrapport 2020 RTF Klagenemd , 63.7 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsmelding UTV 2021 , 118.2 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsmelding UTV 2020 , 118.2 kB, åpnes i nytt vindu.
Statistikk klagenemnda 2021 , 101.9 kB, åpnes i nytt vindu.
Budsjett 2022 RTF , 14.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Rapport fra kollegahjelperne 2020/2021 , 112.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsrapport RTF 2020 , 223.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsrapport RTF 2021 , 149.1 kB, åpnes i nytt vindu.


Generalforsamling 2020

Referat RTF generalforsamling 2020 , 52.4 kB, åpnes i nytt vindu.

Dagsorden GF 2020 , 105.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Regnskap RTF 2019 , 1.1 MB, åpnes i nytt vindu.
Årsrapport 2019 RTF Klagenemd , 105.6 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsmelding UTV 2020 , 17.5 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsmelding UTV 2019 , 14.4 kB, åpnes i nytt vindu.
Statistikk klagenemnda 2020 , 79.2 kB, åpnes i nytt vindu.
RTF - forslag til nye vedtekter med kommentarer , 330.2 kB, åpnes i nytt vindu.
Budsjett 2021 RTF , 12.9 kB, åpnes i nytt vindu.
Rapport fra kollegahjelperne 2019/2020 , 40.8 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsrapport RTF 2019 , 54.4 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsrapport RTF 2020 , 162.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Generalforsamling 2019

Referat RTF generalforsamling 2019 , 19.3 kB, åpnes i nytt vindu.

Dagsorden GF 2019 , 15.9 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsrapport for RTF 2018 , 26.5 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsrapport for RTF 2019 , 27 kB, åpnes i nytt vindu.
Regnskap 2018 RTF , 3 MB, åpnes i nytt vindu.
RTF - Foreløpig regnskap 2019 , 1.6 MB.
Budsjett 2020 RTF , 23.5 kB, åpnes i nytt vindu.
Kollegahjelp 2018 - 2019 , 13.6 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsrapport 2019 fra RTF klagenemd , 717.2 kB.
UTV årsmelding 2018 , 19 kB, åpnes i nytt vindu.
UTV Foreløpig Årsmelding 2019 , 18.4 kB, åpnes i nytt vindu.
Valgkomiteens innstilling 2019 , 14.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Generalforsamling 2018

Referat RTF generalforsamling 2018 , 131.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Dagsorden GF 2018 , 12.1 kB.
Årsrapport for RTF 2017 , 26 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig årsrapport for RTF 2018 , 77.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Resultat og balanse RTF 2017 , 518.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Budsjett 2019 RTF , 20 kB, åpnes i nytt vindu.
Revisjonsrapport RTF 2017 , 1.6 MB, åpnes i nytt vindu.
Referat kollegahjelperene 2017 , 53.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Årsrapport klagenemden 2017 , 773.3 kB, åpnes i nytt vindu.
UTV årsmelding 2017 , 12.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Foreløpig UTV årsmelding 2018 , 13.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Valgkomiteens innstilling 2018 , 54.9 kB, åpnes i nytt vindu.

Dokumenter og referater fra styremøter og generalforsamlinger er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Sist oppdatert: 17. januar 2024