Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør. Da er alle bestemmelsene i tariffavtalene oppe til forhandling. Lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy og annet kan endres.

Sentrale forhandlingsfrister

Landsorganisasjonen (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Dato for oppstart og forhandlings/meklingsfrist kommer...

Spekter helse
Dato for oppstart og forhandlings/meklingsfrist kommer...

Kommunal sektor
Dato for oppstart og forhandlings/meklingsfrist kommer...

Oslo kommune
Dato for oppstart og forhandlings/meklingsfrist kommer...

Staten
Dato for oppstart og forhandlings/meklingsfrist kommer...


Lokale forhandlingsfrister

Informasjon kommer

Sist oppdatert: 17. januar 2024