Krever reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten

Bilde

Leder av akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. Foto: Tobias Willumstad

Mandag klokken 12 startet forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i staten. Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av 42 769 høyt utdannede, hvorav ca 380 er medlemmer av Tannlegeforeningen.

Krever reallønnsvekst

Fortsatt er forskjellen mellom lønnsnivået for høyt utdannede i staten og i privat sektor stor, og Akademikerne går inn i forhandlingene med en klar forventning om reallønnsvekst i årets oppgjør.

I en ny rapport fra Oslo Economics Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. svarer syv av ti virksomheter i staten at det er svært utfordrende å beholde og rekruttere høyt utdannede med mastergrad.

– Akademikernes medlemmer har ettertraktet kompetanse, og lønn er et viktig virkemiddel for staten for å beholde og rekruttere folkene de trenger, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli.

Vil beholde egen avtalemodell

Kari Tønnessen Nordli har tidligere varslet at Akademikerne går ut i streik Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. hvis staten tvinger gjennom en felles avtale for alle hovedsammenslutningene.

– Det er et absolutt krav å beholde vår avtalemodell i staten. Den sikrer at alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene gjennom lokale, kollektive forhandlinger, sier hun.

Les mer på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 22. april 2024