Akademikerne og Spekter enige i de innledende sykehusforhandlingene

Bilde

Forhandlingsleder Anne-Karin Rime og Anne-Kari Bratten fra Spekter ble enige i de innledende sykehusforhandlingene tirsdag kveld.

Tirsdag startet lønnsforhandlingene for de sykehusansatte. De innledende forhandlingene markerer oppstarten av hovedoppgjøret 2024. Allerede samme kveld kom partene til enighet.

Akademikerne har i forhandlingene fremmet krav om tilrettelegging for hjemmekontor for ansatte i helseforetakene. Partene er enige om at dette kan tas opp lokalt i foretakene. Videre er partene enige om at de regionale helseforetakene og Akademikerne skal ha dialog om hvordan man kan motvirke diskriminering.

Partene har også diskutert tilgang til lønnsdata i forbindelse med de lokale forhandlingene og praktiseringen av bestemmelsen om lønnssamtale for de ansatte.

Datoer for videre forhandlinger ble avtalt
Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene, med unntak av Legeforeningen, er 15. mai, med forhandlingsfrist 7. juni.

Les mer om årets lønnsoppgjør på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 10. april 2024