Velkommen til NTFs nye nettsider!

Bilde

Det er med stor glede at vi endelig kan lansere de nye nettsidene våre! Sidene er utarbeidet i tett samarbeid med medlemmene, og vi håper de vil gjøre det lettere å holde seg faglig oppdatert og gjøre hverdagen som tannlege enklere.

Forprosjekt med medlemsinvolvering

Allerede høsten 2018 startet forarbeidet med de nye nettsidene. Det første vi gjorde var å gjennomføre en medlemsundersøkelse om bruk av eksisterende sider. Deretter ble ønskene og behovene for det nye nettstedet utformet som en åpen løsningsbeskrivelse, for å kunne hente inn tilbud fra ulike leverandører. Til slutt falt valget på publiseringsløsningen SiteVision og det svenske firmaet Soleil som leverandører.

Ved hjelp fra Soleil gjennomførte vi våren 2019 en «effektkartlegging» bestående av både workshops og individuelle intervjuer av medlemmer og brukere av nettsiden. Denne kartleggingen dannet grunnlaget for å kunne identifisere og prioritere ulike bruksområder, samt sette noen klare målbare (kvantifiserbare) mål på hva vi ønsker å oppnå med nettstedet. Medlemmenes ønsker og behov står derfor helt sentralt i arbeidet med å utvikle både layout, struktur og ulike funksjoner på de nye sidene.

Kurs og kompetanse i fokus

Et av hovedfunnene i effektkartleggingen var at det er kompetansesøkeren som er den hyppigste og viktigste brukeren av nettsidene. Dette gjenspeiles i layouten til de nye sidene, hvor markedsføringen av kurs i regi av NTF og våre lokal- og spesialistforeninger vil få en mer fremtredende plass.

Gå til vår kurs-oversikt og -påmelding

Tilrettelegging av viktig informasjon om faglige råd, helserett, arbeidsrett, samarbeidsforhold, kontrakter og andre områder som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege har også fått høy prioritet.

Vi håper med andre ord at de nye sidene vil gjøre det vesentlig enklere for våre medlemmer både å finne frem til informasjon og å holde seg faglig oppdaterte.

Egne sider for lokal- og spesialistforeningene

Det er viktig for NTF å synliggjøre all aktiviteten som foregår ute i spesialist- og lokalforeningene. Det første steget var å inkludere intervjuer med lederne i foreningsstoffet i hvert nummer av Tidende. Neste steg blir å gi sidene for foreningene et løft slik at de bedre kan markedsføre kurs og videreformidle lokale nyheter.

Gå til sidene for NTFs lokalforeninger / NTFs spesialistforeninger

Interesserte tillitsvalgte vil kunne få opplæring i publiseringsløsningen slik at de selv kan drifte disse sidene og sørge for at de blir levende og dynamiske.

Innspill?

Vi tar gjerne imot ros, ris og innspill til forbedringer! Send oss i så fall gjerne en e-post til: nettredaksjonen@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 9. januar 2020