Hva koster tannregulering?

Avhenger av avvikets størrelse, type regulering og egeninsatsen

Bilde

Caption (Endret i innstillinger og ikke glem alt tekst)

Det er gratis konserverende tannbehandling for barn i Norge. Dette gjelder ikke kjeveortopedi, verken i den offentlige tannhelsetjenesten eller hos private kjeveortopeder. Folketrygden yter betydelig refusjon til barn/ungdom som har behov for regulering.

Det er utviklet det vi kaller et gradert refusjonssystem i folketrygden i Norge. Det betyr at de som har størst behov får mest refusjon mens de med mindre behandlingsbehov får mindre. HELFO har klare retningslinjer for graderingen av behandlingsbehov.

Betingelse for støtte fra HELFO er at behandling starter senest det året man fyller 20 år - og at man er henvist av tannlege eller tannpleier til spesialist i kjeveortopedi. I tilfelle hvor voksne trenger en kombinasjon av kjeveortopedisk og kjevekirurgisk behandling yter folketrygden refusjon.

Før behandling settes i gang lages en behandlingsplan med et kostnadsoverslag. Total behandlingskostnad beregnes ut fra apparatur som brukes og samlet behandlingstid.

Sist oppdatert: 12. januar 2021