Hva er årsaken til bitt- og tannstillingsfeil?

Arv og miljø

Bilde

Caption (Endret i innstillinger og ikke glem alt tekst)

Medfødte forhold spiller en stor rolle i bittutviklingen.
Aniktsform, kjevenes tilvekstmønster o.l. er for det meste arvelig betinget. Dette gjelder også for en stor del tannstørrelse og tannform. Antall tenner som er anlagt kan også variere. Det forekommer at tenner/tannanlegg ikke er anlagt. Denne tendensen kan vi se går igjen i familier


Lokale forhold kan også spille inn i utviklingen av en tannstillingsfeil. Eksempler på dette er langvarig og intens fingersuging og tannråte som fører til tidlig tap av melketenner.

Sist oppdatert: 12. januar 2021