FAQ

Kjeveortopedi (tannregulering) er den del av tannlegefaget som befatter seg med å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil.

Bilde

Caption (Endret i innstillinger og ikke glem alt tekst)

De mest vanlige bittfeilene


Overbitt: Overkjevens tannrekke biter for langt frem i forhold til underkjevens.

Underbitt: Underkjevens tannrekke biter for langt frem i forhold til overkjevens.


Åpent bitt: Manglende tyggekontakt mellom tannrekkene i over og underkjeven.

Dypt bitt: Fortennene i overkjeven skjuler mye av fortennene i underkjeven ved sambitt. En del ganger kan bittet være så dypt at fortennene i underkjeven biter opp i tannkjøttet bak fortennene i overkjeven, eller overkjevens fortenner kan bite mot tannkjøttet foran fortennene i underkjeven.

Kryssbitt og saksebitt: Breddene på tannbuene i over og underkjeven passer ikke sammen. Ved kryssbitt er overkjevetannbuen for smal i forhold til underkjeven. Ved saksebitt er overkjevetannbuen for bred i forhold til underkjevetannbuen.

Trangstilling er en vanlige tannstillingsfeil. Tennene står "hulter til bulter". Trangstillingen kan noen ganger være så markert at enkelte blivende tenner ikke får plass i tannbuen, men blir liggende i kjevebenet uten å bryte frem (retinert). Tenner, særlig hjørnetenner i overkjeven, kan bli liggende retinert selv om det ikke er plassmangel.

Agenesi, manglende tannanlegg for en eller flere permanente tenner kan forkomme. Tenne kan også gå tapt i forbindelse med skader.

Disse bittfeilene kan forekomme i forskjellige kombinasjoner som kan øke behovet for kjeveortopedisk behandling.

Sist oppdatert: 11. januar 2021