NTFs nettkurs

NTFs nettkurs gjennomføres i sin helhet digitalt. Nettkursene er kun tilgjengelige for NTFs medlemmer. Enkelte nettkurs er obligatoriske for etterutdanningsperioden 2021-2023. Flere obligatoriske kurs er under utvikling.