Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

25. mai er frist for forslag til kandidater
til valg på NTFs representantskap

Bilde

illustrasjon: iStock

Til høsten er det valg og vi er på utkikk etter gode kandidater! Ta kontakt på valg@tannlegeforeningen.no før 25. mai hvis du eller en du kjenner ønsker å stille til valg!

Representantskapet skal høsten 2023 velge nye tillitsvalgte for perioden 2024-2025. Det er viktig for foreningen at medlemmene benytter seg av forslagsretten eller eventuelt stiller selv.

Er du opptatt av hvordan du har det på jobb og hvordan tannhelsetjenesten er finansiert, eller har meninger om Tannhelseutvalget, Sykehjelpsordningen eller NTFs kurs og etterutdanningstilbud? Da kan du være en god kandidat til et tillitsverv i NTF!

Under årets representantskapsmøte 24.–25. november skal det velges sentrale tillitsvalgte til følgende verv:

 • Hovedstyret
 • Ordfører og varaordfører
 • NTFs etikkråd
 • NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
 • NTFs valgkomité
 • NTFs kontrollkomité
 • NTFs redaksjonskomité
 • NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker
 • Sykehjelpsordningen for tannleger

Fristen for å komme med forslag er 25. mai 2023.

Forslag på kandidater til alle verv (unntatt valgkomiteen) kan sendes på e-post til valg@tannlegeforeningen.no

E-posten bør inneholde:

 1. navn på forslagsstiller (forening)
 2. kandidatens kontaktinformasjon
 3. hvilket verv som er aktuelt
 4. eventuelt en kort begrunnelse

Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes til representantskapets ordfører Ranveig Roberg på e-post: roberg@ranveig.net

Klikk her for mer informasjon om de ulike vervene og gjennomføring av valget

Sist oppdatert: 10. mai 2023