Hold av datoene - Generalforsamling og julebord

Bilde

Hold av 26. oktober til årets generalforsamling og kurs!

Sakspapirer vil fortløpende bli lagt ut på Dokumenter / Generalforsamlinger Lenke til et annet nettsted. (krever innlogging) så fort de er klare.

Det er flere ledige verv i styret og vi oppfordrer folk til å søke seg inn.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Valg av referent, møteleder og tellekorps

 2. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2021
  Informasjon om status pr. oktober 2022

 3. Gjennomgang og kommentar av RTFs regnskap 2021 og budsjett 2022
  Informasjon om status pr. oktober 2022
  Revisjonsberetning
  Kontingentfastsettelse

 4. Årsrapport 2021 fra UTV
  Informasjon om status pr. oktober 2022

 5. Årsrapport 2021 fra RTFs kollegahjelpere
  Informasjon om status pr. oktober 2022

 6. Årsrapport 2021 fra RTFs klagenemd
  Informasjon om status pr. oktober 2022

 7. Valg av ny jubileumskomité

 8. Valg av nytt styre og verv i RTF
  Valg av leder samt valg av  medlem med særlige interesser for privatpraktiserende

 9. Eventuelt
  Innkomne forslag må sendes inn 2 uker før møtet

Hold av dato til julebord!

Vi ønsker også informere om at årets julebord holdes på Scandic Lillestrøm 25.11. I forkant av julebordet vil det arrangeres et kortere kurs. Hold av datoen!

Sist oppdatert: 26. september 2022