Innkalling generalforsamling RTF

Bilde

Romerike tannlegeforening inviterer til generalforsamling 20. oktober

Tid: 20. oktober kl. 1800

Sted: Scandic hotell Lillestrøm

For sakspapirer til forsamlingen - se Dokumenter / Generalforsamlinger (krever innlogging)

DAGSORDEN:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Valg av referent, møteleder og tellekorps

 2. Orientering fra NTF sentralt ved President Camilla Hansen Steinum
  Gjennomgang av representantskapssaker

 3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2020.
  Informasjon om status pr. oktober 2021

 4. Gjennomgang og kommentar av RTFs regnskap 2020 og budsjett 2021
  1. Informasjon om status pr. oktober 2021
  2. Revisjonsberetning
  3. Kontingentfastsettelse

 5. Årsrapport 2020 fra UTV
  Informasjon om status pr. oktober 2021

 6. Årsrapport 2020 fra RTFs kollegahjelpere
  Informasjon om status pr. oktober 2021

 7. Årsrapport 2020 fra RTFs klagenemd
  Informasjon om status pr. oktober 2021

 8. Valg til verv i RTF

 9. Valg til Representantskapet

 10. Eventuelt innkommende forslag
  1. Info. om Tannhelseprosjektet på Romerike ved Pernille Øsmundset.
Sist oppdatert: 20. oktober 2021