Nytt styre RTF

Bilde

Romerike tannlegeforening gjennomførte sin generalforsamling 21. oktober. Følgende ble valgt inn som tillitsvalgte i styre og utvalg:

Leder:

 • Carina Urke (privat)

Styremedlemmer:

 • Andreas Lassen Grov (privat)
 • Erik Katle (privat)
 • Lucia Nesteby (privat)
 • Johanna Røst Hagen (privat)
 • Henrik Hoel Brunvoll (privat og offentlig)
 • UTV: Pernille Nordbak Øsmundset (offentlig)

Vara styremedlemmer:

 • Silje Storehagen Gjesme (offentlig)
 • Karoline Angell Moan (offentlig)

Revisorer:

 • Leif Reier Tønneberg
 • Sølve Larsen

Klagenemd:

 • Kristin Bergh Lundby
 • Lene Aarvik
 • Sølve Larsen

Vara klagenemd:

 • Melina Grigoriu
 • Selma Høydahl
 • Nina E. Dahlberg

Valgkomite:

 • Helene Nilsson
 • Unn Therese Hoddø
 • Lill-Ann Ruud

Kollegahjelpere:

 • Sven Grov
 • Hilde Skjeflo


Valgkomiteen har bestått av:

 • Julie Wilberg Brandvik
 • Helene Nilsson
 • Sverre T. Drabløs

Se "Dokumenter" for referat, beretninger m.m. fra generalforsamlingen

Sist oppdatert: 10. november 2020