Referat Generalforsamling Hedmark tannlegeforening

Bilde

Vedlagt finner du referat fra generalforsamlingen i HTF som ble avholdt 29.oktober 2021 på Hotel Astoria Hamar

Sist oppdatert: 16. desember 2021