Formannen har ordet- Desember 2020

Kjære medlem

Eirik Halvorsen

Vi er godt inne i den andre smittebølgen. Konsekvensen for BTF ble avlyste møter i november og desember. Kjedelig for våre medlemmer, men absolutt nødvendig som en del av dugnaden. Så er det bare å konstatere at styret gjorde en korrekt avgjørelse da vi i august valgte å avlyse Vestlandsmøte 2021.

Med godt mot planlegger vi januarmøtet som et fysisk møte. I tillegg vil vi streame dette møtet slik vi gjorde i september, så kurs skal det bli uansett. Plassen er som vanlig Litteraturhuset. Denne gang får vi besøk av Bodil Lund og Ørjan Olsvik. Tema er, dessverre får en si, svært aktuelt: Covid 19 og situasjonen for tannhelsetjenesten fremover. Velkommen!

Så er det hyggelig å lese at tannleger er blant yrkesgruppen med minst smitte. Dette til tross for at vi nok er en av gruppene med størst risiko for smitte med den nærkontakten og aerosol vi omgir oss med på kontoret. Jeg tolker dette som et resultat av at vi tannleger har en høy kompetanse og etterlevelse på smittevern. Flere av våre medlemmer, meg inkludert, synes det er vanskelig å vite hva som er gjeldende regler for karantene og hjemmeisolasjon for oss tannleger. NTF har utarbeidet et enkelt og oversiktlig flytskjema som man med fordel kan henge opp og dele ut til de ansatte på klinikken.

Foreningslokalet begynner å ta form. Det gjenstår det meste av interiør, inklusiv belysning, derav litt uklare bilder. Det har vært noen skjær i sjøen når man åpner tak og vegger. I taket var det et sammensurium av ledninger, ikke bare til oss, men til tilstøtende lokaler. Vi fikk her heldigvis forhandlet frem en kostpris hos en velvillig entreprenør for dette ekstraarbeidet. Den gamle lekkasjen kommer til syne, og det er målt fukt. Vannet kommer naturligvis utenfra, enten fra veggen eller fra gangveien over. Dette er i så tilfelle et ansvar for sameiet, og vi er i dialog med styreleder.


Vi krysser fingra for at smitten har avtatt såpass at det ikke legger en demper på julefeiringen.

Med ønsker om en fin førjulstid fra alle oss i styret.

Vi sees!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Sist oppdatert: 9. februar 2021