toppbilde

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin

logo NFOKOM

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin (NFOKOM) er en forening for tannleger med godkjent spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin.

Spesialiteten "Tannkirurgi" ble vedtatt opprettet i 1952 som en av de første odontologiske spesialitetene i Norge. En egen spesialistforening for denne nye spesialiteten ble først stiftet den 6. mars i 1963.

I 1971 ble det vedtatt å endre navn på foreningen til "Norsk oralkirurgisk forening". En ny navneforandring ble foretatt i 1997 og foreningens navn er nå "Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin".

Spesialistreglene har også vært endret flere ganger og de gjeldende spesialistregler krever et 5-årig heltidsprogram med basaldel, klinisk del, sideutdanning, godkjent skriftlig arbeid og bestått eksamen.

Foreningen har egne nettsider - www.kjevekirurgi.org Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om spesialistutdanning her

Sist oppdatert: 7. september 2020