Valgresultat STTF

Bilde

Ny leder Mari Brenne Dreier sammen med avtroppende leder Anne Kristine (Tine) Solheim.

Følgende tillitsvalgte ble valgt på generalforsamlingen i STTF 9. november

Styret STTF:

  • Leder Mari Brenne Dreier
  • Nestleder Eivind Skaar
  • Kasserer Tore Andre Ohm
  • Sekretær Ingrid Christoffersen
  • Styremedlem Patrik Cetrelli
  • Styremedlem Theresa Pham
  • Styremedlem Odd Bjørn Lutnæs
  • Varamedlem (privat) Arnt Einar Andersen
  • Varamedlem (offentlig) Tine Nergård Rønne

UTV representant: Tuva Nergård Rønne
Varamedlem UTV velges av UTV

Gratulerer til de nyvalgte styremedlemmene, og en stor takk til de avtroppende!

Sist oppdatert: 16. november 2023