Rekruttering av nye tannbehandlerteam TOO

Bilde

Foto: TkMidt / TOO

TOO-tilbudet skal nå utvides, i den forbindelse søker TOO etter flere tannbehandlerteam i hele Trøndelag som ønsker å bidra i arbeidet med å gi flere mennesker god tannhelse.

Om TOO
TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker som har vært utsatt for tortur, seksuelle overgrep/
vold i nære relasjoner eller som har odontofobi.

I første del av behandlingsløpet får pasientene tilbud om angstbehandling og/eller tilvenning til tannbehandling med målsetning om at man skal kunne gjennomføre enkel og nødvendig tannbehandling etter endt behandling.

Behandlingen er et tverrfaglig samarbeid mellom psykolog, tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær. Angstbehandlingen gjennomføres normalt ved bruk av kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi. Pasienten lærer å forstå sine angstreaksjoner, får kunnskap om tannbehandling og eksponeres for ulike elementer i tannbehandlingssituasjonen.

Angstbehandling og tilvenning hos tverrfaglig TOO-team innebærer inntil 12 behandlingstimer.

Når angstbehandlingen er gjennomført overføres pasienten til et tannbehandlerteam. Tannbehandlerteam består av tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær og er et kvalitetssikret offentlig eller privat tannteam som har fått opplæring i både teoretisk- og praktisk behandling av redde og traumatiserte pasienter.

Vil du bli Tannbehandlerteam for TOO?

TkMidt holder opplæringskurs for nye Tannbehandlerteam i høst. De tilbyr ett kurs som går over to ettermiddager 17-18. oktober kl. 15.00 - 19.00 og et opplæringskurs på dagtid 19.oktober kl. 09.00 -
16.00. For å kunne fungere som Tannbehandlerteam må både tannlege og tannhelsesekretær delta på kurset.

Tannpleiere er også velkomne til å delta på kurset. Du vil få opplæring i angst og traumer, angstbehandling, effektive teknikker, kasuspresentasjoner, innlegg fra TOO-teamene og deres pasienter samt opplæring i den økonomiske og administrative delen av TOO-arbeidet. Som etablert Tannbehandlerteam vil du i tillegg få tilbud om årlige oppfølgingskurs med aktuelle tema samt veiledning ved forespørsel.

Ta kontakt med Ragnhild Hagen, avdelingsleder for tilrettelagt behandling ved TkMidt, på epost ragha@tkmidt.no dersom du ønsker mer informasjon om hva det innebærer å være tannbehandlerteam TOO.

Les mer om rekruttering av tannbehandlerteam i Kontaktpunktet 3/2022

Sist oppdatert: 15. september 2022