Æresmedlem Jan Henrik Parow fyller 90 år

Jan Parow

Alltid like vitale og engasjerte Jan Parow fyller 90 år 15. februar. Og i nesten 60 av disse årene har han vært tillitsvalgt i NTF, både lokalt og sentralt. Intet verv har vært for stort, intet for lite.

Dette engasjementet har resultert i en serie utmerkelser; hederstegn, æresmedlemskap i Sør-Trøndelag tannlegeforening og i NTF sentralt, og den gjeveste Kongens Fortjenestemedalje (i gull), den gang det ennå var to valører på denne medaljen.

Etter oppvekst i Harstad og utdanning i München (eksamen 1956) var han noen år militærtannlege og offentlig ansatt tannlege ulike steder i Norge, før han i 1959 landet i Trondheim for godt. Der drev han en travel privatpraksis fram til sen pensjonering, ved siden av at han var timelærer ved tannhelsesekretærutdanningen i Trondheim.

Samfunnsengasjementet har alltid vært stort, og han har sittet både i Trondheim bystyre og formannskap og hatt styreverv i Sør-Trøndelag Høyre. Frivillige organisasjoner har også nytt godt av hans store arbeidskapasitet.

I Sør-Trøndelag tannlegeforening er vi svært takknemlige for alt arbeid han har nedlagt for NTF gjennom disse 60 årene, fra han startet som medlem av opplysningskomiteen på sekstitallet til han avsluttet som infosekretær og kollegahjelper på sent totusentall. I løpet av dette tidsrommet har han hatt alle de verv man kan ha i en lokalforening. Han har vært en dyktig leder, og i egenskap av dette gitt inspirasjon til senere tillitsvalgte. Mange er de ferske ledere som opp gjennom årene har fått gode råd og veiledning fra ham. Det har vært lett å spørre ham om råd.

Sentralt har han også lagt ned et betydelig arbeid. Fartstiden i representantskapet er lang, likeså tiden i fagnemnda, i spesialitetsrådet og i etterutdanningsrådet ved Odontologisk institutt i Oslo. Han gjorde en utrettelig innsats for å få innført obligatorisk etterutdanning, noe han var opptatt av i hele sin tid som tillitsvalgt.

I hovedstyret satt han på åttitallet, og i hele ti år var han representantskapets varaordfører og ordfører. De tillitsvalgte fra denne tiden vil huske en dyktig møteleder og en helt spesiell ordkunstner. Slike elegante formuleringer tror jeg neppe vi har hørt i tannlegeforeningen, hverken før eller siden.

De siste årene før koronaen har han tilbragt mye tid i huset i Spania, hvor han også lever en aktiv tilværelse med mange oppdrag, venner og familie. Det er en gave å være så vital.

Vi gratulerer med de nitti, og ønsker mange gode år framover med Grete og resten av familien!

- Anne Grethe Beck Andersen

Jan Parow

John Helge Andersen, Turid Seime og Jan Parow, på STTFs 125 år jubileumsfest. Foto: Privat

Sist oppdatert: 8. februar 2021