Elektronisk faktura - Viken fylkeskommune

viken våpen

Viken fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. For at Viken fylkeskommune skal betale fakturaer gjelder følgende:

Fakturaen må stiles til Viken Fylkeskommune uten sensitiv informasjon og sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 921 693 230.

Faktura uten sensitiv informasjon som er stilet til Viken fylkeskommune kan sendes per post til:

Viken fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

Er fakturaen stilet til privat person og/eller inneholder sensitiv informasjon må fakturaen sendes pr. post til klinikken der pasienten tilhører.

Ved tannlegevakt/akuttbehandling sendes faktura med spesifisert oversikt på behandling og beløp pr. pasient.

Vakthonorar faktureres på egen faktura. Påføres bestillernummer (ref.) 771305, 771310, 771315 eller 771320.

Alle fakturaer påføres tannhelsetjenestens klinikknavn og bestillernummer (ref.).

6-sifret bestillernummer (ref.) påføres i feltet for «Deres referanse». Feltet skal kun inneholde 6 siffer.

NB: Faktura som ikke er stilet til Viken fylkeskommune eller som inneholder sensitivt informasjon vil bli returnert.

 

Moss tannklinikk
Faktura merkes med ref.: 771305

Askim tannklinikk og Mysen tannklinikk
Faktura merkes med ref.: 771310

Halden tannklinikk, Sarpsborg tannklinikk avd. sentrum, avd. Tune og avd. Skjeberg
Faktura merkes med ref.: 771315

Fredrikstad tannklinikk, avd. sentrum og avd. Borge
Faktura merkes med ref.: 771320

Sist oppdatert: 19. juni 2020