Nye tillitsvalgte for Viken fylkeskommune

Bilde

Fra 2020 blir fylkeskommunene for Akershus, Østfold og Buskerud slått sammen til én region og med det blir de offentlige tannhelsetjenestene slått sammen.

Nytt UTV er per 6. januar ikke konstituert, men leder er valgt separat. Første Viken UTV møte er planlagt 15.01.

Viken blir delt i 5 seksjoner, med ett UTV medlem for hver seksjon.

Nytt UTV for Viken er som følger. (Lokalforeningstilhørighet i parantes)

Leder:
Birgit Hjorth Kollevold (Oslo Tannlegeforening)

Medlemmer:
Unn Kristin Røsholm (Oslo Tannlegeforening)
Pernille Øsmundset (Romerike Tannlegeforening)
Syed Mansour Hosseini (Østfold Tannlegeforening)
Birgit Flatåker (Buskerud Tannlegeforening)
Selma Taso (Romerike Tannlegeforening)

Sist oppdatert: 7. januar 2020